Blog Archives for tag 母語運途

Tâi-oân oāⁿ hông-tè, bó-gí tio̍h-soe-siâu

Chi̍t nn̄g-kang-á hi… Continue reading »

粵語 wikipedia 起鼓 囉~~~

今仔日,聽儂teh報馬仔,講「粵語wik… Continue reading »

【中国两会提案〗将闽南话列入厦公务员培训内容

将闽南话列入公务员培训内容   厦门是一… Continue reading »

國家語言≠官方語言

本站頂日頭仔有報導台灣行政院當咧制訂「國… Continue reading »

閩南語有可能成做台灣「國家語言」

——閩南語、客語… Continue reading »

《閩南方言大詞典》07年1月尾出版

有上新的消息咧報講,大部頭《閩南方言大詞… Continue reading »

百年後,閩南語無去

經濟全球化,語言死一半。 朋友啊,恁蹛的… Continue reading »

候時機

「台灣閩南語羅馬字拼音方案」(簡稱&ld… Continue reading »

從客家話在香港消失看台灣本土語言的去向(華文)

從《香港的語言問題與語言政策──兼談香港… Continue reading »

厦门的教会罗马字(基督教闽南白话字)

第三章 厦门的教会罗马字 (节选自《厦门… Continue reading »