wordpress升級做2.7.1

WordPress咧升級有夠緊,有夠捷(chia̍p),前一chām仔chiah出世的囝(wordpress2.7),想bē到短短無幾日久,隨佫做儂老爸矣,呵呵……毋知底時(tī-sî)會做儂阿公?看pān-sè,應該bē傷久的款。嗯,從(chêng)即个世上(sè-chiūⁿ)開始有wordpress hit時起,kah taⁿ 嘛chiah短短五~六年niā,伊著已經成做上kài時行,上kài pâi-chí,上kài濟儂用的blog iân-jín。

小弟我初初用wordpress,量其約是佇咧2005年的年中。Hit陣,計計是去咧外國的免費網站申請試用,khiám-chhái是咱的運氣無講kài好的款,橫直,見táu計是用無偌久,著去挵著「中國牆」。儂若衰,燃滾水會tiâu鍋。真衰,有影衰。尾仔我想想咧,想通矣,寧可安呢佇咧挵kah頭眩目暗,不如家己來去開一條仔路,家己行,較闊曠(khoah-khǹg),重倍(têng-pōe)快活(khoàⁿ-oa̍h)!所以,毋chiah有chiàng時即窟「鹭水芗南」予眾儂來行踏。

好咧,毋講傷濟矣。今仔日,上主要是卜共逐个報告——小站升級去咧wordpress2.7.1囉。好頭彩,家已來講一聲「恭喜啦」!!!

Tagged:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*