tō͘蜓

北頂話咧講的「蜥蜴」,有真濟種,有的蹛佇陸地,有的蹛佇水底,有的水陸攏會活。閩南在地話有講做「四骹蛇」、「狗母蛇」、「tō͘-tēng」、「tō͘-tēng-bâ(貓)」、「四骹貓(bâ)」……

閩南俗語「tō͘-tēng-bâ,咬著買棺材」,意思講真毒,咬著會無性命。

tō͘-tēng的「tō͘」字,真濟號蟲豸攏有帶即个名。「tēng」字,本字是「蜓」。古冊記載有「蝘蜓」,當今北仔話猶有咧講,著是簷蟲仔(siân-thâng-á),嘛算是「tō͘-tēng」的一號類屬。「蜓」字,古冊記載有「待鼎切」,屬佇下上(陽上)。

ps.有一種蹛佇坔畻仔的四骹蛇,身軀小可黃,佫略有帶紅紅,看著有成鱔魚,佫有成簷蟲仔。在地漳州話講做「紅豬母仔」,身軀略仔比簷蟲仔較大隻淡薄,有大頭拇粗,真gâu彪(phiu)真gâu走。即號物仔,中國北頂話號做「中華石龍子」。

Tagged:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*