想卜來辦「網路母語讀冊會」

rt {font:16px;color:#666}


昨暝佇YY頂頭,敿(kiau)阿德仔咧開講練仙,有講著講,當(taⁿ)佇台灣有辦足濟彼款號做「讀冊會」。一下問,則知影講,著是一寡儂聚會(chū-hōe)做伙,揣一个所在,揀(kéng)一个較定著的時間段,逐个做伙來學、來讀母語文。中間,會當討論、相(saⁿ)牽教。來讀冊會的學員,有的拄來攏毋捌母語文,勿會曉看,嘛勿會曉寫,亻因來讀冊會了後,學儂讀,綴儂唸,學一下久,著會當家己看,家己讀,家己寫母語文囉。有的自底敢採(kiám-chhái)半桶屎仔,來讀冊會敿儂交流討論,本事著會提懸。聽講佇台灣,讀冊會辦足濟,各所在攏有,來的儂較濟是業餘。遮个(chiah-ê)儂通講是母語文的先行者,因為亻因捌得母語文,亻因佇社會上,佇網路頂懸,來咧寫母語文,濟少會來引chhōa普通的社會民眾重視母語,認捌母語文,提懸母語覺悟。

我咧想,遮个台灣儂有即款的覺悟,有遐呢濟儂願意徛出來做遮个代誌,可見亻因母語覺悟誠懸,卜挽救母語,卜推捒(thui-sak)母語文的心情真正迫促(pek-chhek)!

福建的母語現況,事實敿台灣增差無偌濟。即陣福建大、中城市,成十歲以下的囡仔嬰,會曉講母語的,通講是愈來愈少。農村庄骹所在,卻(khiok)有較好一絲仔,總是(chóng- -sī),下沿較輸頂沿,一代一代,直直無去。

面對即款的現狀,學堂無教,序大無傳,社會放外外,政府毋插(chhap)汝死抑活,咱的母語敢會自按呢死去?自按呢無去?事實講,是真無彩,真毋甘願。

咱毋是聖賢、先覺,咱不過是愛母語,比咱的鄉親較代先寫母語文,比儂較愛講母語的普通儂。咱的氣力(khùi-la̍t)的確有限,咱有法通做的代誌嘛有限。不而過,咱若毋徛出來,著無儂通做,咱母語即坵畻(chhân),著會無收成,會拋荒(pha-hng)去,到尾仔變做荒草埔。

在本,佇2008年,我著創一个QQ陣,閒時著招軍買馬,佇頂頭用咱的母語文開講、化仙(hòa-sian)。到當(kàu taⁿ),有一部分儂學會曉讀母語文,有的猶佫會曉寫。總是,QQ陣內底的儂,實在無夠濟;佫因為來的儂,較濟是咧練牙,十喙九尻川,實在無法通共咱的理念,咱的智慧傳播出去。

即暫(chām)仔,我一直透咧想,敢會當來辦一个親像台灣彼款的「讀冊會」,創一个所在,招一寡友志做伙來出力,來推捒咱的母語文?想幾若日,感覺敢(káⁿ)無法度。當佇QQ陣頂面走跳的儂,攏五湖四海的,誠分散(hun-soàⁿ),卜共遮个儂招鬥陣,無可能,嘛無意義。

好得,即幾日痟YY,看著有儂佇YY頂懸咧教儂學語言,感覺這敢採通hō·咱做參考。現實當中,咱無法度招一大陣儂聚合做一下,不而過佇網路世界,咱敢採做會到。咱會當佇YY開一个頻道,咱有定著儂,有定著時陣點聲,有定著教材資源,只卜有儂願意出來教,有儂真心卜學,按呢咱即个「網路母語讀冊會」著辦會成。

Tagged:

Comments: 9

 1. snow 2011-04-13 at 13:38:43 Reply

  ^ ^

 2. pektiong 2011-04-13 at 13:55:49 Reply

  gún kám ē-sái tuè teh tsham-ka :p

  • admin 2011-04-13 at 16:00:20 Reply

   Pektiong兄:會啦,到時若是真正辦會成,chiah請汝來!哈哈。

 3. chickybird07 2011-04-17 at 22:57:45 Reply

  admin,感謝啦,開了一個所在(網站)給我學福建話,自己是福建人,不曉講福建話,真歹勢。。。。。。。

  我的阿公是福建安溪人(我是馬來西亞人), 勿知安溪人講的福建話是泉州音還是漳州音? 請阿兄賜教。

  • admin 2011-04-18 at 08:42:45 Reply

   chickybird07 : 莫(bo̍h)客氣。安溪縣,大部分所在是泉州音;小部分所在是漳泉濫(漳泉混和)。

 4. Taokara 2011-04-18 at 23:11:18 Reply

  唉,台灣嘛無有影講讀冊會四界是,我所知–ê,用指頭仔算,較毋免兩手…事實是:大多數ê台灣人並無要意母語死抑活… /___a

  • admin 2011-04-19 at 08:35:48 Reply

   是講,若是恁佇網頂辦讀冊會,按呢汝想敢會有效果?

 5. Tân 2011-04-29 at 01:06:49 Reply

  台灣嘛是有袂少迄款無浮上抬面 ê 母語讀冊會,只是地區性真強,外面儂毋知。毋閣,清一色攏是中年儂。

  • admin 2011-04-29 at 08:17:16 Reply

   若汝講的這,我嘛有聽阿德仔講過,有影啦,事實著是按呢。著啦,儂阮即陣佇網路頂頭有咧教儂學「台羅」,等過一暫仔,學員若是學較倒咧,阮著卜來辦「網路母語文讀冊會」囉。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*