Blog Archives for category 閩南歌謠

動車真正足gâu走

阮是飄撇福州儂 為著生活來討趁 去過京城… Continue reading »

安安chhē母/AN-AN CHHĒ BÚ

——古早漳泉在地歌 記得我母疼囝時,今日… Continue reading »

益春留傘 / IAH-CHHUN LÂU SOÀⁿ

——古早漳泉在地歌 陳三受氣無做聲,雨傘… Continue reading »

雪梅思君(古早歌仔)

《雪梅思君》/ SOAT-MÛI SU … Continue reading »

《陳三磨鏡》

【故事背景】:這是一出梨園 戲的故事,佇… Continue reading »

《陳三五娘——五娘tàn荔枝》

《GŌ·-NIÛ TÀN NĀI-CHI… Continue reading »

祝福三八婦女節[四句聯仔]

佇網路頂看著一節祝福三八婦女節的祝詞,用… Continue reading »

十月花胎

往過民間流傳的歌仔冊,有一塊唸謠,號做《… Continue reading »

《掠兔挵倒醋》

一个儂姓傅,伊名叫阿露.①熱儂五月五,擔… Continue reading »

《行船歌》

KIÂⁿ-CHÛ… Continue reading »